OBUKE U TOKU


Obuka za upravljanje hemikalijama


Datum održavanja – između 20.04. – 30.04.2021. (u skladu sa mogućnostima polaznika), predložen termin od strane Institut MOL-a – 24.04.2021.

Plan obuke:
Plan obuke sa kandidatima predviđa sledeće aktivnosti i satnicu: 9 - 9,30: Upoznavanje sa ciljevima kursa, polaznicima, prikaz aktivnosti i predstavljanje predavača
9,30 - 11,30: Hemikalije i njihove osobine, osnovna podela prema njihovim osobinama i ekotoksikološkim karakteristikama. Značaj Bazelske konvencije i obaveze koje proističu za manipulativne radnje sa hemikalijama, odnosno otpada.
11,30 - 12,00: Diskusija
12,00 - 12,30: Pauza za kafu
12,30 - 14,00: Hemikalije sa aspekta savetnika za hemikalije. Obaveze koje proističu prilikom obeležavanja, čuvanja i transporta hemikalija.
14 -14,30: Diskusija
14,30 - 15,30: Ručak
15,30 - 16,00: Test provere
16,00 - 16,30: Pauza za kafu
16,30 - 17,00: Zaključna razmatranja, podela sertifikata

Predavači:
U zavisnosti od kvalifikacione strukture polaznika, predavači će biti sa pozicije
hemičara, analitičara, savetnika za hemikalije (uključivši i transport opasnog otpada).

Cena kursa:
Cena po polazniku kursa iznosi 12.000,00 u koju je uključeno izdavanje sertifikata i ručak.
U cenu nije uračunat PDV (20%) koji pada na teret korisnika usluga.

Način plaćanja:
Na tekući račun Instituta MOL doo,
205-151684-63 kod Komercijalne banke.

Rok za prijavu:
Rok za prijavljivanje ističe 10.04.2021. godine u 24h.

Način prijave:
Zainteresovani polaznici mogu da izvrše prijavu na mail mol@mol.rs sa dostavljanjem sledećih podataka:
Ime i prezime, adresa stanovanja, naziv i mesto škole/fakulteta i godina završetka studija, trenutno zaposlenje i pozicija.

Osoba za kontakt:
Jelena Vulić
mol@mol.rs
022/317-652; 022/2100325.


OPŠTE O TRENING CENTRU

Trening centar je osnovan od strane Instituta MOL , pre svega za pružanje usluga klijentima ili odredjenim profesijama kojima nedostaje opšte poznavanje.Međunarodna saradnjaTrening Centar je zainteresovan i za organizovanje medjunarodnih seminara iz odredjene oblasti ili prezentaciju specifične laboratorijske opreme ili usluga od strane inostranih partnera.


Opšta pozadinska informacija


Održiva upotreba prirodnih resursa, menadžment u oblasti životne sredine, edukacija I ekološka informacija, usmerene na sve kategorije ljudi od uticaja u poboljšanju kvaliteta životne sredine za balkanske zemlje.Glavni cilj Trening Centra je da ponudi obuku novim profesijama i specijalistima kako bi se poboljšao njihov profesionalni status i znanje koje je neophodno sadašnjem trenutku.

Sistem obuke


Trening kursevi se prilagodjavaju zahtevima korisnika, ali sa različitim nivoima:

Gradivo se sastoji od 4 nivoa znanja (početni, srednji, napredni i specijalni). Svaki specifični kurs sadrži teorijski i praktični deo koji se sprovodi u našim laboratorijama.


Predmet ineresa može biti


1. Opšti kursevi o ekologiji

2. Ekologija I biodiverzitet

3. Životna sredina i zakonodavstvo

4. Kontrola kvaliteta vazduha, zemljišta i vode

5. Zaštita životne sredine i primenjivanje ISO 14001

6. Procena rizika

7. Modelovanje u životnoj sredini

OSTALO PO ZAHTEVU KLIJENATALjudski resursi


Osoblje uključeno u proces obuke:

1. Administrativno osoblje

2. Profesori, lektori, naučnici sa dugogodišnjim iskustvom u prirodnim naukama.

3. Laboratorijsko osoblje sa odličnim kvalifikacijamaUčenici:

1. Zainteresovani pojedinci

2. Zaposleni, kompanije, institucija, vladinih agencija.

3. Nezaposleni koji žele da poboljšaju svoje veštine ili da steknu nove.


Dostignuća


Specijalni kurs o bezbednosti i zaštiti od hemijskih supstanci za inostrane klijente


Materijalni resursi

Kursevi se realizuju u našim prostorijama u Staroj Pazovi, koja uključuju:

1. učionicu sa kompjuterima i internetom i multimedijalnom opremom

2. pomoćnom pokaznom laboratorijom u sklopu učionice

3. Glavnim laboratorijama sa svom opremom odnosno akreditovane laboratorije za različite vrste analiza

4. Kancelarijama i komunikacijom


Napominjemo da je u neposrednoj blizini našeg Instituta MOL restoran i hotel sa prihvatljivim cenama (na rastojanju od 300 metara!).


BROJ POLAZNIKA PO KURSU JE MAKSIMALNO 20 osoba! minimalan broj polaznika je 5 osoba.


Obučeni ljudi koji već uspešno rade u realnim uslovima u našim laboratorijama su najbolji učitelji. Naravno da su tu i odlični predavači iz akademskih institucija, domaćih i inostranih.

Kontaktirajte nasNikole Tesle 15, 22300 Stara Pazova

  • 022 317 649; 022 317 652

  • 022 2100325; 022 2100335


  • mol@mol.rs

Institut MOL d.o.o.

Ukoliko su Vam potrebne ekspertske analize, usluge, proizvodi i saveti
obratite se nama jer smo mi eksperti kojima verujete...

© 2017. All rights reserved | Design by Goldberg Media Group