Institut MOL | Aktuelnosti / Reagensi za mikroskopiju

AKTUELNOSTI

Dragi naši (svi koji posetite sajt ste naši),
molimo Vas da se o aktuelnostima obaveštavate posetivši naše stranice na Facebook-u (www.facebook.com/MOLInstitut) i Linked-Inu (www.linkedin.com/company/institut-mol).
Mnogo nam je jednostavnije da ažuriramo informacije na taj način (iskreno, manje nas košta).

AKTUELNA DOKUMENTA I OBAVEŠTENJA

1. Opšta pravila poslovanja Instituta MOL d.o.o.

2. Obim akreditacije SRPS ISO/IEC 17025

3. Politika IMS

4. Politika nepristrasnosti

5. Svi potencijalni korisnici naših usluga treba da dostave:​​​​​​ 

- Zahtev za ispitivanje sa punim nazivom i sedištem firme, matičnim brojem, brojem računa i PIB-om.

- Zahtev se može napisati u slobodnoj formi sa navedenim podacima ili preuzeti sa sajta Instituta.

- Zahtev se dostavlja na adresu Institut MOL d.o.o., Nikole Tesle 15, 22300 Stara Pazova, faks: 022/2100-325 ili na mail: mol@mol.rs

- Zahtev za ispitivanje (vode, zemljište, otpad....) – u elektronskoj formi

6. Pravilo odlučivanja:

Prilikom davaja izjave o usaglašenosti, vodeći računa o mernoj nesigurnosti rezultata ispitivanja, Laboratorija koristi interno opšte uputstvo MOL-LAB UP-1-20, koje je usaglašeno sa ILAC-G8:09/2019 Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity.

tekst2


Kontaktirajte nas

 

Nikole Tesle 15, 22300 Stara Pazova

  • 022 317 649; 022 317 652

  • 022 2100325; 022 2100335


  •  
  • mol@mol.rs

Institut MOL d.o.o.

Ukoliko su Vam potrebne ekspertske analize, usluge, proizvodi i saveti
obratite se nama jer smo mi eksperti kojima verujete...

© 2017. All rights reserved | Design by Goldberg Media Group